Accountancy & Financieel advies

 

Home
Profiel
Route
Contact

Contact

R. Haagedoorn RA
Magneet 12D
1446 XD Purmerend
Tel: 0299-406361
Fax: 0299-406362
info@haagedoorn.nl

Webmaster

webmaster@haagedoorn.nl

Klachtenregeling

Cliënten en andere belanghebbenden kunnen een eventuele klacht ter zake van vermeende schendingen van het kwaliteitsbeleid of het stelsel van kwaliteitsbeheersing in eerste instantie bij de accountant/eigenaar, kwaliteitsmanager, bestuur neerleggen.

Wanneer de afhandeling niet naar tevredenheid is kan de cliënt en/of belanghebbende zijn klacht indienen bij de klachtencommissie van de NBA.
Deze commissie is bereikbaar via:

https://www.nba.nl/kwaliteitsbevordering/klachten-en-tuchtrecht/klachtencommissie-nba

R. Haagedoorn RA
E-mail: info@haagedoorn.nl

Magneet 12D
1446 XD Purmerend

Tel: 0299-406361
Fax: 0299-406362

Algemene voorwaarden NBA | Privacyverklaring